Torna

Accents de color en lloc de gris Monoest

El gris és el color predominant al camp relativament jove de les aplicacions de formigó imprès en 3D. El que sovint es passa per alt és que els projectes de construcció colorits es poden fer fàcilment mitjançant l'ús de pigments inorgànics. Per a la coloració fiable del formigó imprès en 3D, els pigments Bayferrox de LANXESS són lelecció perfecta.

·Hi ha més de 100 tons de color disponibles en negre, vermell, groc, marró i verd.

·El color dels pigments és estable a la intempèrie i no s'esvaeix amb el temps.

·Els nostres pigments estan certificats per a ús segur en formigó reforçat i no reforçat.

Publicaciones relacionadas