Torna

Casa Terra

Casa Terra sorgeix al Brasil a partir de la intercalació de murs paral·lels de formigó pigmentat perpendiculars a la galeria de circulació central.

L'articulació entre aquests components genera espais que delimiten funcions residencials i creen patis que s'obren al jardí principal.

El tancament entre els plans verticals (parets) i horitzontals (lloses i pis) es fa amb grans draps de vidre que dilueixen els límits visuals entre la casa i el paisatge.

El recorregut al llarg de la galeria central travessa la successió d'obertura i tancaments creats, oferint un contacte visual constant amb l'exterior.

Font: Plataforma Arquitectura
Arquitectura: Bernardes Arquitectura
Fotografia: Leonardo Finotti

 

Publicacions relacionades