Torna

Espectre complet d'òxids de ferro vermell

Ana V.

La gamma inclou la nostra sèrie Bayferrox® 500. Aquests pigments de color vermell groguenc proporcionen la cromaticitat C* més alta de tots els pigments vermells d'òxid de ferro disponibles al mercat.

La sèrie Bayferrox® 500 està completant la nostra cartera de productes d'òxids de ferro vermell, particularment a l'espectre de pigments vermells de tons grocs brillants. Tots els productes han demostrat la seva eficàcia a la pràctica durant extenses proves a llarg termini en cooperació amb els principals proveïdors d'additius i fabricants de recobriments.

El pigment vermell de to més groc a la cartera és Bayferrox® 502 que mostra la major cromaticitat, tant en ombra completa com en reducció. L'estabilitat de color comprovada d'aquests tipus juntament amb les estrictes especificacions del producte significa que els tipus es poden utilitzar de manera fiable en tots els sistemes de pintura comuns.

Publicaciones relacionadas