Torna

Formigó, color i lletres

Ariadna Vila

La imatge principal en la perspectiva que mira cap a la plaça, recorda a la d'un llibre obert paraules del cual, gravades a les seves pàgines, enriqueixen i donen identitat a les superfícies nues de el ciment.

L'estructura, dividida per una extensa circulació delimitat per una doble paret de formigó, connecta visualment la plaça a la part de darrere de l'escola, i identifica dues parts ben diferenciades que contenen dins d'ells les funcions principals: l'Auditori i la Biblioteca.

La circulació central constitueix la veritable columna vertebral de el projecte, estructuralment i en les característiques de la planta, mentre que els dos murs de formigó de 40 cm conformen l'estructura portant de la coberta de l'auditori

Aquest "disseny mixt" va permetre la realització d'un formigó d'alta resistència i durabilitat que s'ha enriquit amb un tractament de superfície composta d'una aigua de ciment pigmentat amb òxids de ferro, i un acabat de vernís de silicona protectora. Es van realitzar les lletres en les parets per mitjà de matrius de plàstic a les superfícies.

Font: Plataforma Arquitectura
Arquitectura: Archea Associati
Fotografia: Pietro Savorelli

Biblioteca Curno

Biblioteca Curno

Biblioteca Curno

Biblioteca Curno

Publicacions relacionades