Torna

GRC i aplicacions

Quan es fa referència al GRC, es parla de panells i peces de microformigó prefabricat i reforçat amb una concentració d'entre 3 i 5% de fibra de vidre àlcali resistent (AR).

Es tracta d'un material usat al sector de la construcció que es compon d'una matriu de microformigó i que es complementa amb una proporció menor de fibra de vidre. El resultat és una massa més flexible i menys fràgil que el formigó convencional. Aquest recurs neix com a resposta a la necessitat de trobar un material igual de resistent que el formigó, però amb més capacitat de maneig i tracció.

Com a resultat de diverses investigacions i intents fallits amb altres materials com el niló, el carboni o l'alumini, es va optar per la fibra de vidre i avui dia no té rival: la seva relació qualitat-preu és inigualable.

Aquest sistema de construcció permet reduir l'espessor dels panells prefabricats fins a un 70% amb unes resistències molt altes. A més de permetre fabricar peces decoratives d'alta qualitat, permet alleugerir les estructures en edificis, aconseguint accelerar fins a un 30% els temps de construcció, a més d'incrementar-ne significativament la resistència a terratrèmols.

Tant des del punt de vista d'acabat com en relació amb el mètode de treball i tractament, els seus avantatges són molts, entre els més importants, trobem:  durabilitat; la fibra de vidre no es corroeix fàcilment, flexibilitat; la seva resistència a la tracció els fa molt flexibles; resistència; capaços d'aguantar tota mena d'impactes i situacions meteorològiques, impermeabilitat; fins i tot encara que no siguin d'un gran gruix, incombustibilitat; les característiques de tots els seus components els converteixen en una solució molt segura, disseny; en permetre la reproducció de relleu a la seva superfície, són especialment útils per imitar determinats materials com la fusta, la pissarra o la pedra

A més, per la lleugeresa, és possible transportar fins a cinc vegades més panells GRC que de formigó convencional. Aquesta característica també permet que es necessiti molta menys mà d'obra, una maquinària menys pesada i sigui possible fer servir ancoratges molt més lleugers. Per tant, l'estalvi resultant és considerable.

Les característiques ja descrites del panell GRC són les responsables que el seu ús hagi estat estès per tot el món. De fet, les aplicacions que té són moltes i molt variades:

Construcció: El seu ús és freqüent per al disseny i la renovació de façanes i tancaments, per a encofrats i per a sistemes d'habitatges modulars. També es destina a caixetins i casetes d'electricitat i comptadors. A més, moltes piscines, tanques, gelosies i paviments es fan amb aquests panells.

Indústria marítima: El panell GRC ha demostrat la seva utilitat per fabricar pontons, boies i canals. Fins i tot és útil alhora de construir els tancs de les piscifactories.

Agricultura i ramaderia: Les menjadores, els abeuradors i fins i tot els terres de les granges es poden fer de panells de GRC. I la seva utilitat es pot estendre fins a l'elaboració de drenatges.

Disseny i decoració: Les possibilitats decoratives del panell GRC són tantes que s'utilitza per crear mobles, escultures o taulells. I és que els seus acabats permeten imitar una gran diversitat de materials.

 

 

Publicacions relacionades