Torna

¿Per què es fissura el formigó?

Observant les diferents estructures de ciment que ens envolten podem veure que cap daquestes estructures està intacta. Una de les principals debilitats del formigó és la tendència a la fissuració. Aquesta fissuració s'accentua pel mateix motiu que es va fer tan popular: la compatibilitat amb l'acer.

No totes les fissures tenen el mateix origen i rellevància, poden estar causades per molts factors diferents. Hi ha fissures per deformació, retracció tèrmica, retracció plàstica, retracció hidràulica... La millor prevenció a aquest tipus de fissures, a més d'una bona execució del paviment, és la substitució de la malla de reforç per fibres de vidre AR.

A les fissures per deformació, les forces aplicades a l'estructura poden ser de compressió, de tracció o per tallant. Aquestes forces generen deformacions que poden arribar a provocar fissures. La localització i la geometria de la fissura són sovint característiques:
Fissures de compressió: paral·leles a la força aplicada.
Fissures de tracció: perpendiculars per força aplicada.
Fissures per tallant: perpendiculars a la tensió de lesforç

Una forma de prevenir aquest tipus de fissuració és aplicant reforç a través de fibres de vidre. La més adequada per a aquest tipus de fissuració és Anti-Crak HP 67/36.

Pel que fa a les fissures per retracció tèrmica, afecten en major mesura estructures grans. La hidratació del ciment és una reacció exotèrmica, que produeix una calor que es dissipa amb el temps. La variació de temperatura, que no és uniforme a totes les parts de l'estructura, genera una deformació diferencial que pot acabar en fissures.

La millor prevenció per a aquest tipus de fissuració és aplicant reforç a través de la fibra de vidre Anti-Crak HD 12mm.

En la fissuració per retracció plàstica, l'esquerdament passa normalment a lloses i paviments amb un patró aleatori o diagonal, però ocasionalment segueixen la forma paral·lela de les barres de reforç amb una separació de 0.3 a 1.0 m. En aquest darrer cas és altament probable una combinació del fenomen de retracció i assentament plàstic.

Una forma de prevenir aquest tipus de fissuració és aplicant reforç al formigó a través de fibres de vidre Anti-Crak HD 12mm.

La fissuració per retracció hidràulica es genera normalment en formigó exposat a l'exterior ja que es fa més petit a mesura que s'endureix. Aquesta retracció es deu a l'evaporació de part de l'aigua continguda al ciment. La fissuració passa quan les tensions originades en la retracció es tornen superiors a la pròpia resistència del formigó. Això es pot veure com una carrera a contrarellotge entre l'evaporació de l'aigua i l'augment de la força del formigó.

Una forma de prevenir aquest tipus de fissuració és aplicant reforç a través de fibres de vidre Anti-Crak HP 67/36.

 

Per a més informació sobre les qualitats de cadascuna de les diferents fibres de vidre, contacta amb nosaltres i t'assessorarem particularment en el teu cas.

Publicacions relacionades