Torna

Oasis encofrat amb bambú

Ana Vigara

Aquesta casa prototip dins d'un pressupost ajustat és un esforç per canviar la situació de la ràpida urbanització allunyada de la naturalesa que viu Vietnam.

L'objectiu del projecte és tornar a portar els espais verds a la ciutat, acomodant l'alta densitat de l'habitatge amb grans arbres tropicals. Amb una gruixuda capa de sòl, aquests "cubs" també funcionen com conques d'aigües pluvials per a la detenció i retenció, per tant, contribueixen a reduir el risc d'inundacions a la ciutat quan aquesta idea es multipliqui a un gran nombre de cases en el futur.

Dins el terreny, cinc caixes són col·locades per crear un pati central i petits jardins entre mig. Les caixes s'obren a aquest pati amb grans portes de vidre i finestres per millorar la il·luminació natural i la ventilació, mentre que romanen relativament tancades en els altres costats de la vida privada i la seguretat.

El pati i els jardins, protegits del sol pels arbres, esdevenen part de l'espai de "living" a la planta baixa. Esborrant la frontera entre l'interior i l'exterior, la casa ofereix un estil de vida tropical que conviu amb la natura.

Els materials locals i naturals s'utilitzen per reduir el cost i la petjada de carboni. Els murs exteriors són de formigó in situ amb encofrats de bambú, mentre que els maons d'origen local són exposats a les parets internes com acabat. Una cavitat ventilada separa les parets de concret i maó per protegir l'espai interior de la transferència de calor.

Font: Plataforma Arquitectura
Arquitectura: VTN Architects
Fotografia: Hiroyuki Oki

Casa de los arboles
Casa de los arboles
Casa de los arboles

 

Publicaciones relacionadas