• Control i prevenció de fissuració en formigons i morters frescos i endurits.
  • Millora global de la durabilitat i propietats mecàniques del formigó.
  • Excel·lent treballabilitat
  • Permet altes dosificacions sense afectar la treballabilitat.
  • Completament invisible a la superfície acabada.
  • No es corroeix.
  • Barreja homogènia.
  • No cal aigua addicional.
  • Segur i fàcil de manejar.
  • Resistent a l'aigua, atacs químics, biològics i salinitat.
 • Anti-CRAK® HP 67/36 s'usa en lloses sobre terra, paviments, cobertes de ponts, glorietes, revestiments de paviment de formigó, lloses agrícoles, pisos comercials i industrials, formigó prefabricat i altres aplicacions dissenyades amb obertures de fissures baixes.

 • Es recomana afegir Anti-CRAK® HP 67/36 a la mescladora al formigó humit durant l'última etapa de barreja, o directament en un camió de formigó premesclat al lloc de treball. Les proporcions de la mescla i la dosi de fibra s'han de verificar mitjançant proves.

 • • Anti-CRAK® HP 67/36 està fabricat sota un sistema de gestió de qualitat aprovat segons ISO 9001.
  • Anti-CRAK® no està classificat com a perillós pel Reglament 1272/2008/EC.
  • Marcat CE i Declaració de Prestacions com a fibres per a ús en formigons i morters mitjançant Avaluació Tècnica Europea.
  • Declaració ambiental de producte verificada segons ISO 14025 i EN 15804:2019 disponible sota comanda.

Obres relacionades

Blogs relacionats

 • Articles
 • Articles
 • Articles
 • Articles
 • Articles

Contacta'ns Demana informació sobre aquest producte

Productes relacionats